Bowling TUKE Tour 2012 - Výsledky Turnaj jednotlivcov

Úvod   >   Bowling TUKE Tour 2012 - Výsledky Turnaj jednotlivcov

turnaj jednotlivcov 2012 výsledky

             MUŽI                                                                         ŽENY

1.Pavol Sopko (FU) 183b          1. Viera Lištiaková (BERG)      112b
2. Radoslav Bučko (FEI)      
137b                    Božena Dopiráková (ŠDaJ)  112b
3. Jozef Krajňák (SJF)           132b                2. Jana Bidulská (HF)                         107b  
                                                                  3. Jana Pustá (O)                               105b
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Marek Dufala (R)             130b                  4. Katarína Lukáčová (SJF)                         99b
5. Andrej Hopko (OHSaE)    124b                  5. AdrianaMiškovičová (R)                   97b     
6. Zoltán Spanyik (BERG)    132b                  6. Mária Šafránková (FU)                     76b
7. Stanislav Boldižár (ŠDaJ)  121b                 7. Jana Trelová (FEI)                            72b
8. Pavel Vaško (O)                 42b                 8. Eva Paulíková (OHSaE)
9. Ľubomír Eperješi (EKF)                             9. Manuela Raisová (EKF)
10. Róbert Klír (LF)                                      10. LuciaSpolečníková (LF)
11. Pavel Puliš (HF)

 

Sledujte nás