Bowling TUKE Tour 2012 - Turnaj jednotlivcov

Úvod   >   Bowling TUKE Tour 2012 - Turnaj jednotlivcov

turnaj jednotlivcov 2012

       
             Výsledky jednotlivcov po základnej časti

                   (najlepší muž a žena z každého družstva)
                                           a
                 klasifikácia na turnaj jednotlivcov

MUŽI:                                                                                    ŽENY:

1. Pavol Sopko (FU) – 1788b                         1. Viera Lištiaková (BERG) – 1075b

2. Marek Dufala (R) – 1332b                         2. Katarína Lukáčová (SJF) – 1071b

3. Róbert Klír (LF) – 1236b                             3. Jana Bidulská (HF) – 1020b

4. Jozef Krajňák (SJF) – 1234b                       4. Božena Dopiráková (ŠDaJ) – 1007b

5. Stanislav Boldižár (ŠDaJ) – 1229b             5. Mária Šafránková (FU) – 953b

6. Pavel Puliš (HF) – 1173b                             6. Adriana Miškovičová (R) – 943b

7. Zoltán Spanyik (BERG) – 1135b                 7. Eva Paulíková (OHSaE) – 893b

8. Andrej Hopko (OHSaE) – 1070b                 8. Jana Trelová (FEI) – 840b

9. Radoslav Bučko (FEI) – 995b                       9. Manuela Raisová (EKF) – 702b

10. Ľubomír Eperješi (EKF) – 940b                 10. Jana Pustá (O) – 633b

11. Pavel Vaško (O) – 878b                              11. Lucia Společníková (LF) – 568b

Sledujte nás