Firemné akcie

Úvod   >   Firemné akcie
Bowling club na Watsonovej uliciv Košiciach vytvára ideálne podmienky pre športovo – spoločenské vyžitie kolektívnych akcií a jednotlivcov. Umožňujeme rezervovať pre zákazníkov celý komplex alebo jej jednotlivé časti.

Rezervujte si u nás priestory Bowlingu clubu pre firemné akcie a oslavy s možnosťou kompletných gastronomických služieb pri objednávkach vopred na základ vzájomnej dohody aj mimo otváracích hodín.

Sledujte nás