Bowling pravidlá

Úvod   >   Bowling pravidlá

Pravidlá bowlingu

Jedna partia bowlingu sa skladá z 10 hier.
Každá hra sa skladá z dvoch hodov, okrem prípadu, keď je prvým hodom zrazených všetkých 10 kolkov.
Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 0 až 9 kolkov, získavate za každý zrazený kolok 1 bod.
Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 10 kolkov, získavate 10 bodov plus bonifikáciu,
ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých prvým hodom v nasledujúcej hre.

Ak zrazíte v jednej hre prvým hodom všetkých 10 kolkov, získavate 10 bodov plus bonifikáciu,
ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých oboma hodmi v nasledujúcej hre.

Ak dosiahnete SPARE v poslednej 10 hre, máte nárok na jeden dodatkový hod.
Ak dosiahnete v poslednej hre STRIKE, získavate 2 dodatkové hody.

STRIKE“X” Ak je prvým hodom zrazených všetkých 10 kolkov.
SPARE“/” Ak sa zrazia v jednej hre oboma hodmi všetky kolky.

Sledujte nás