Prestavba

Úvod   >   Prestavba

prestavba

Od 14.7.2004 sa začala rozsiahla rekonštrukcia, ktorá trvala rok a pol. Likvidovali sa zdevastované časti interiéru, smeti, odpad, odstraňoval sa zdemolovaný sanitačný materiál, dvere, i rozsiahla stavebná časť (elektrická inštalácia, vodovodné potrubia a iné). Podľa projektov vyhovujúcim normám EÚ sa inštalovalo nové elektrické vedenie v interiéri a exteriéri, nový vodovodný systém podľa potrieb hygienického projektu a značná plynofikácia objektu. Pristúpilo sa k oprave strešnej krytiny, stropu a výmeny odtokov pozdĺž celej budovy. Zrekonštruoval sa celý interiér budovy, nevyhnutné úpravy museli vyhovovať prevádzke s reštauráciou, kaviarňou, športovým využitím, spoločenskou časťou a letnou terasou. Namontoval sa nový sanitačný systém, takmer 30 dverí, pribudli 2 bary v reštauračnej i športovej časti, nerez gastro zariadenia a iné. Zrealizovalo sa rozsiahle zastrešenie letnej terasy proti zlým poveternostným podmienkam s ideálnym výhľadom na atletický areál. Vykonali sa úpravy parkovacích priestorov s novým povrchom.

test

 

Sledujte nás