Bowling TUKE Tour 2013

Úvod   >   Bowling TUKE Tour 2013

bowling tuke tour 2013

BOWLING TUKE TOUR 2012 - 2013
3.ročník pri príležitosti 60. výročia TUKE o Putovný pohár rektora TUKE, prezidenta Slávie TUKE

Organizátori:     TJ Slávia TUKE, RADA ZO OZ PŠaV na TU v Košiciach

Časový rozpis a propozície:

MIESTO:               Bowling club na Watsonovej ulici v Košiciach

HRACIE DNI: 
   utorok, streda od 30. 10. 2012 – 14. 5. 2013

HRACÍ ČAS:     1. zápas: 13:00

                                   
2. zápas: 15:30

- 12 zmiešaných družstiev (muži, ženy) rozdelených do dvoch skupín A a B

- Súťaží sa o putovný pohár, diplomy

- Základná časť sa hrá systémom každý s každým

- Play-off sa hrá formou pavúka  medzi dvoma skupinami

- Počet hráčov v jednom družstve – 8 na dráhe, na súpiske môže byť max. 20 hráčov

- V jednom kole sa súťaží na 2 dráhach (prvé kolo - prvá dráha a po kole si družstva

  dráhy vymenia) – 10+10 hodov a dorážky

- Započítavajú sa výkony všetkých hráčov družstva na dvoch dráhach v jednom kole okrem najlepšieho a najhoršieho výkonu

- Každý hráč hrá len za seba v jednom družstve

- Hodnotí sa výkon (počet zhodených kolov)

- Výsledky musia podpísať kapitáni aktuálnych družstiev

- Priebežné výsledky družstiev budú zaznamenávané na www.bowlingclub.sk

- Za zdravotný stav štartujúcich zodpovedá vedúci výpravy

- Organizátor nezodpovedá za veci ponechané v priestore športoviska.

- Každý pretekár musí mať športovú obuv s bielou podrážkou. Zapožičanie bowlingovej obuvi je možné priamo v Bowling clube 1 pár/0,50 EUR

- Pri neodohratí  zápasu v riadnom termíne si kapitáni oboch družstiev dohodnú náhradný termín a družstvá zápas odohrajú spoločne.

- Pri súťaži jednotlivcov sa celkový výsledok dosiahne celkovým súčtom zhodených kolov vydelených počtom štartom pretekára.


- Termín vyhodnotenie turnaja, odovzdánie putovného pohára, diplomov a banket bude oznámený  a uskutoční sa v Bowling clube na Watsonovej ulici.
PhDr. Marek Mryglot,                                      doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.     

riaditeľ TJ Slávia TUKE                                  predseda RADY ZO OZ PŠaV TUKE
Slávia TUKE

Sledujte nás