Bowling tour 2008

Úvod   >   Bowling tour 2008

bowling tour 2008


              
Organizátor:
BKK Pinners Košice - organizátor MS v kolkoch 2007 Steel aréna Košice                

Miesto:
Bowling Club Watsonova, Watsonova 4/A, 04001 Košice
/atletický areál TU Košice/
Termín:
5.11.2007 - 30.6.2008
Otvorenie Bowling Tour 2008 - 5.11.2007 - 18.00 hod.
Disciplíny:
Súťaž družstiev - v družstve min. 8 športovcov
Prihlášky:
pdf na stiahnutie
Technické ustanovenia:
Jedna bowlingová dráha pozostávajúca z 10 hodov do plných a dorážky
Hodnotenie:
V súťaži družstiev sa započítavajú 4 najlepšie výkony
Kategórie:
Bez obmedzenia
Štartovné:
599,- Sk/osoba
Protesty:
Hlavnému rozhodcovi po ukončení disciplíny s poplatkom 200,- Sk
Upozornenie:
Za zdravotný stav štartujúcich zodpovedá vedúci výpravy. Organizátor nezodpovedá za veci ponechané v priestore športoviska.
Vybavenie družstva:
Každé družstvo musí mať jednotnú sadu dresov, každý pretekár športovú obuv s bielou podrážkou. Zapožičanie bowlingovej obuvi je možné priamo v Bowling clube 1 pár obuvi = 15,- Sk.
Ceny:
Zabezpečí organizátor - Putovný pohár Bowling Tour


Košice 24.10.2007Vyžrebovanie

Výsledky

Jednotlivci

Play-off 2008

Sledujte nás