Bowling TUKE Tour 2013 - Vyžrebovanie

Úvod   >   Bowling TUKE Tour 2013 - Vyžrebovanie

vyžrebovanie 2013

VYŽREBOVANIE

 

ÚČASTNÍCI TURNAJA: - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia

                                                a geotechnológií – BERG

                                             - Hutnícka fakulta – HF

                                             - Strojnícka fakulta – SJF

                                             - Fakulta elektrotechniky a informatiky – FEI

                                             - Stavebná fakulta – SVF

                                             - Ekonomická fakulta – EKF

                                             - OHS

                                              - Fakulta umení – FU

                                              - Letecká fakulta – LF

                                              - Rektorát - R

                                              - Študentské domovy a jedálne - ŠDaJ

                                              - Rada OZ PŠaV - O

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ZÁKLADNÉ SKUPINY

          A-SKUPINA: 1. R                             B-SKUPINA: 1. ŠDaJ
                                   2. SVF                                                 2. EKF
                                   3. FU                                                    3. SJF
                                   4. BERG                                              4. O
                                   5. HF                                                    5. LF
                                   6. OHS  
                                               6. FEI


Vyžrebovanie:  Základná časť          Výsledky:

SKUPINA - A -  
30.10.2012: 13:00 R - SVF
           
1 421 :       N 
                        15:30 FU - BERG   N        : 1 125
 


 
SKUPINA - B -
31.10.2012: 13:00 ŠDaJ - EKF   1 429 : 1 138
                        15:30 SJF - O
  1 462 : 1 014 
         
 SKUPINA - A - 6.11.2012: 13:00 
HF - OHS
  1 073 : 1 062
                       15:30
R - FU
  1 363 :       N
         
SKUPINA - B -
7.11.2012: 13:00 
LF - FEI
  1 122 : 1 099 
                       15:30 ŠDaJ - SJF
  1 297 : 1 202
         
SKUPINA - A –
13.11.2012: 13:00
BERG - HF
  1 180 : 1 192
                        15:30 SVF - OHS
  N       : 1 013
         
SKUPINA - B -
14.11.2012: 13:00
O - LF
  1 070 : 1 183
                        15.30 EKF - FEI
  1 219 : 1 117
         
SKUPINA - A -
20.11.2012: 13:00
R - BERG
  1 315 : 1 170
                        15:30
FU - OHS
  N       : 1 159
         
SKUPINA - B -
21.11.2012: 13:00
ŠDaJ - O
  1 319 : 1 229
                        15:30 SJF - FEI
  1 403 : 1 231
         
SKUPINA - A -
27. 11. 2012: 13:00
SVF - HF
  N       : 1 159

                        15:30 BERG - OHS
  1 203 : 1 165
         
SKUPINA - B -
28. 11. 2012: 13:00
EKF - LF
   1 176 : 1 149
                          15:30 O - FEI
   1 001 : 1 169
         
SKUPINA - A - 
8. 1. 2013:     13:00 
R - HF
   1 297 : 1247
                          15:30 SVF - FU
   N       : N
         
 SKUPINA - B - 9. 1. 2013:    13:00 
ŠDaJ - LF
   1 409 : 1248
                         15:30 EKF - SJF
   N       : 1469
         
SKUPINA - A -
15. 1. 2013: 13:00
R - OHS
    1 241 : 1075
                         15:30 FU - HF
    N       : 1294
         
 SKUPINA - B - 16. 1. 2013: 13:00
ŠDaJ - FEI
   1 259 : 1119
                               15:30 SJF - LF
   1 369 : 1249
         
SKUPINA - A - 
22. 1. 2013: 13:00
BERG - SVF
   1 085 : N
SKUPINA - B - 22. 1. 2013: 15:30
O - EKF
   1 112 : 1142


Slávia TUKE

Sledujte nás