Bowling TUKE Tour 2012 - Výsledky Play-off

Úvod   >   Bowling TUKE Tour 2012 - Výsledky Play-off

výsledky play off

BOWLING TUKE TOUR 2012 – O Pohár rektora TUKE, prezidenta Slávie TUKE

Výsledky:  PLAY-OFF
           

13. 3. 2012  PLAY OFF – 13:30 – C1 : ŠDaJ - O -      1263 : 900

                      PLAY OFF – 16:00 – C2 :  R - OHS -      1410 : 1151

 

14. 3. 2012  PLAY OFF – 13:30 – C5 : EKF - SJF -    1055 : 1383

                      PLAY OFF – 16:00 – C4 : BERG - HF -   1092 : 1224

 

 

 20. 3. 2012  PLAY OFF – 13:30 – C3:    FEI - FU -   1197 : 1358

                       PLAY OFF – 16:00 – C6:   SVF - LF -   0 : 1203

 

21. 3. 2012   PLAY OFF – 13:30 – ŠDaJ/HF D1/D4 : 1380 - 1283

                      PLAY OFF – 16:00 – LF/FU D3/D6 : 1370 - 1417

 

27. 3. 2012    PLAY OFF – 16:00 – R /SJF D2/D5 : 1511 - 1292

 

28.3.2012 O UMIESTNENIE 7.-12. miesto:13:30 - O, OHS

                                                                            15:30 - FEI, BERG

                                                                            17:30 - EKF, SVF


3. 4. 2012  O UMIESTNENIE 4.-6. miesto: 13:30 - HF, SJF

                                                                            15:30 -  LF


4. 4. 2012   F I N Á L E 1.-3. miesto: 13:30 - ŠDaJ, R

                                                                15:30 - FU

*poznámka: Celkové poradie družstiev bude pozostávať zo súčtou zhodených kolov na ľavej a pravej dráhe

VÝSLEDKY :


C1: ŠDaJ     - 1263                   E1: O           - 900                   D1: ŠDaJ    - 1380

C2: R            - 1410                   E2: OHS      - 1151                D2: R         - 1511

C3: FU        - 1358                    E3: FEI      - 1197                   D3:  FU       - 1417

C4: HF        - 1224                    E4: BERG  - 1092                  D4: HF        - 1283

C5: SJF       - 1383                   E5: EKF     - 1055                   D5: SJF         - 1292

C6: LF          - 1203                  E6: SVF       - 0                        D6: LF           - 1370

Sledujte nás